عنوان
جلسه اول  
سال تحصیلی
تاریخ
۹۷/۰۷/۱۵
گزارش
موضوعات مطروحه و مصوبات انجمن اولیا و مربیان 
 
1-معرفی اعضا و انتخاب اعضای هیئت رئیسه انجمن به شرح:
الف-خانم نگار میری
ب-خانم شقایق اخلاقی نژاد 
ج-خانم ساغر فهیمی
2- ارائه گزارش کار خانم رحیمی زاده (مدیر دوره دوم دبستان نیکا)
3-بررسی مسائل آموزشی مدرسه 
4-بررسی مسائل اخلاقی دانش آموزان 
5-بررسی لزوم و برنامه ریزی برای آموزش خانواده ها