دبستان نيكا (2)
 

كلاس هاي آموزشي مجهز به تكنولوژي آموزش هوشمند

 

 

 

 


 

 

 

سالن آموزگاران

 

 

سالن ناهارخوري با رعایت بهداشت کامل و دارای ظرفیت مناسب

 

 

 

 

حياط مدرسه مجهز به چمن مصنوعی
 
 
 
 
 
 
آزمايشگاه تخصصی شامل کارگاه های علوم ،ریاضی و زیست
 
 
سايت كامپيوتر مجهز به ویدئو پروژکتور و سیستم های به روز شده
 
 
 
سالن اجتماعات مجهز به دیتا پروژکتور
 
 
 
 
 
 
روابط عمومی مدرسه جهت پیگیری تمامی امور مربوط به دانش آموزان
 
 
 
 
 
 
اتاق مشاوره با حضور خانم دکتر صوفیا صیادی روانشناس کودک 
 
 
 
 
 
 
 
 كتابخانه ی تخصصی با انواع (کتاب های علمی ،خلاقیت و داستانی)
 
 
 
نمازخانه