خانم نسرين رحيمي زاده

سمت : مؤسس مجموعه آموزشي نيكا و مديريت دوره دوم دبستان نيكا

كارشناس آموزش ابتدايي و سابقه 24 سال مديريت مدارس موفق تهران

گذراندن دوره هاي مباني و اصول مديريت مدرسه ، مديريت مشاركتي در سطح مدرسه ، روابط انساني در مدرسه ، روش ها و فنون كار با مديران مافوق ،مديريت موثر وقت ،اخلاق فردي و اجتماعي و اداري ، آئين نگارش و مكاتبات اداري ، برنامه ريزي آموزشي ، مديريت جلسات وشوراهاي آموزشي ، مديريت و رهبري آموزشي ، مباني و اصول آموزش و پرورش در سند تحول بنيادين فرايند و فنون تصميم گيري (اجرايي)، انگيزش كار ،مديريت تعارض و فنون مذاكره ، بررسي مسائل و مشكلات مدارس مروج سلامت ، كار با تخته هاي هوشمند و هوشمندسازي مدارس.

 

خانم نگار رحيمي زاده 

سمت : مديريت دوره اول پيش دبستان و دبستان نيكا

سابقه 3 سال معاون آموزشي و 1 سال مديريت

كارشناس اقتصاد نظري وسابقه 13 سال تدريس

گذراندن دوره هاي تربيت كودك انديشمند ، تربيت ديني و اخلاقي ،  روش هاي حل مسئله دركلاس درس ، ارزيابي مهارت هاي تدريس ، طراحي بازي براي افزايش حافظه، ارزيابي ارتباط كلامي معلم ،  برنامه پويش ، اصول تغذيه كودك ، آسيب شناسي كتاب كودك ، برنامه ريزي اجراي جشن ها ، روش نظامت، روانشناسي كودك ، روش هاي اصلاح رفتار كودك ، مديريت زمان در برنامه ريزي ها ،مشكلات رفتاري كودك ، كارگاه آرامش جويي شامل : مديريت خشم ، آرامش روحي ، مديريت استرس،گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند.