کادر آموزشی و علمی  

 
 
خانم نگار میری
 
سمت : مشاور و معلم تخصصی مهارت های زندگی
 

داراي مدرك دکتری تخصصی روان شناسی تربیتی

گذراندن دوره پیشرفته تربیت درمانگر رفتار درمانی،عقلانی هیجانی

گذراندن دوره آموزش رفتار درمانی شناختی 

گذراندن دوره آموزشی پرسشگری در انستیتو رفتار 

گذراندن دوره تخصصی روان درمانگر کودک

گذراندن دوره تربیت مربی مهدکودک

گذراندن دوره آموزشی قصه درمانی

گذراندن دوره بازی درمانی شناختی رفتاری

گذراندن دوره آزمون هوش کودک و نوجوان

گذراندن دوره تشخیص و درمان اختلال نارسایی

گذراندن دوره آموزشی کودک درون

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

خانم اعظم دلیری
 
سمت : معلم تخصصی پایه چهارم
 

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 

گذراندن دوره آموزشی یادگیری معکوس

گذراندن دوره آموزشی بررسی و تحلیل کلیه کتاب های پایه پنجم ابتدایی

گذراندن دوره آموزشی بررسی و تحلیل کلیه کتاب های پایه ششم ابتدایی

گذراندن دوره آموزشی بررسی و تحلیل کلیه کتاب های پایه چهارم ابتدایی

گذراندن دوره آموزشی  کار با تخته هوشمند

دوره آموزشی تولید محتوا با نرم افزار story line

دوره آموزشی فلسفه ی کودک دکتر شهر تاش 

کارگاه آموزشی نویسنده ی کوچک دکتر شهر تاش

کارگاه آموزشی ریاضی خلاق 

دوره آموزشی آداب و مهارت های زندگی

گذراندن دوره آموزشی اختلالات یادگیری دکتر تبریزی

گذراندن دوره آموزشی اختلالات رفتاری دکتر تبریزی

گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری

گذراندن دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی دکتر بهمن قره داغی

گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

گذراندن دوره آموزش و ارتقا مهارت های حرفه ای و تربیت معلم

گذراندن دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس

گذراندن دوره آموزشی محاسبه سریع ذهنی مبتکران IQmas

گذراندن دوره آموزشی آشنایی با پرلز

گذراندن دوره آموزشی مهارت های تدریس در فضای مجازی و شبکه

گذراندن دوره آموزشی راهنمای علمی نگارش طرح درس

گذراندن دوره آموزشی آیین نگارش و مکاتبات اداری

گذراندن دوره آموزشی اقدام پژوهی

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

خانم لیلا گودرزی
 
سمت : معلم تخصصی پایه چهارم

 

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

همکاری با ریاضی دانان جوان ( نخبگان جوان )

گذراندن دوره های آموزشی اصول طراحی آموزشی

 گذراندن دوره های آموزشی ارزشیابی  کیفی - توصیفی

گذراندن دوره های آموزشی مدیریت کلاس درس

گذراندن دوره ی آموزشی درس پژوهی  

گذراندن دوره روش ها و فنون تدریس

گذراندن دوره روانشناسی تربیتی

گذراندن زبان انگلیسی سطح High inter کانون زبان ایران

گذراندن دوره ICDL درجه یک

گذراندن دوره آموزشی نرم افزار Matlab

کارگاه روش ها و فنون تدریس

گذراندن دوره روش تدریس صفحه به صفحه ریاضی پایه چهارم ابتدایی

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

 
خانم پریسا فصیحی
 
سمت : معلم تخصصی پایه چهارم
 

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 

 گذراندن دوره های آموزشی مدیریت کلاس درس،بررسی کتب،روش تدریس

گذراندن دوره آموزشی اقدام پژوهی

گذراندن دوره آموزشی طرح نو سومین جشنواره زیست فناوری

گذراندن وره آموزشی الگوهای تدریس و درس پژوهی

گذراندن دوره آمورشی پروژه های علمی جابر بن حیان

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم زهرا امین

سمت : معلم تخصصی پایه چهارم

 

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی

 گذراندن دوره های آموزشی بررسی، تحلیل و روش تدریس پایه چهارم ابتدایی

گذراندن دوره تحلیل محتوا کتب درسی پایه ششم ابتدایی

گذراندن دوره بدو خدمت مهارت های تدریس معلمان

گذراندن دوره تخصصی تربیت معلم مدارس ابتدایی

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم مریم محمودی

سمت : معلم تخصصی پایه چهارم

 

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 

گذراندن دوره آموزشی اختلالات یادگیری

گذراندن دوره آموزشی استفاده از دست ورزی در تدریس ریاضی

گذراندن دوره آموزشی روش های فعال یاددهی - یادگیری

گذراندن دوره آموزشی درس پژوهی

گذراندن دوره آموزشی راهنمای عملی نگارش طرح درس

گذراندن دوره تخصصی روانشناسی تربیتی 

گذراندن دوره آموزشی ساختن گرایی

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

خانم اکرم مداحیان

 

سمت : معلم تخصصی ریاضی پایه پنجم

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد  

گذراندن دوره بدو خدمت معلمان 

گذراندن  دوره تحلیل درس پایه پنجم 

گذراندن دوره تحلیل دروس پایه ششم

گذراندن دوره مهارت های دست ورزی ریاضی پایه پنجم و ششم

گذراندن دوره های تحلیل صفحه به صفحه ریاضیات پنجم و ششم 

گذراندن دوره های کلیه مفاهیم و مهارت های ریاضیات دوره ابتدایی 

گذراندن دوره تحلیل محتوایا نرم افزار STORYLINE و تهیه ی محتواهای الکترونیکی

گذراندن دوره برنامه نویسی mathenatica

گذراندن دوره دست ورزی علوم پنجم ابتدایی

گذراندن کار با تخته های هوشمند

گذراندن دوره آموزشی اختلالات یادگیری دکتر تبریزی

گذراندن دوره آموزشی اختلالات رفتاری دکتر تبریزی

گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری

گذراندن دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی دکتر بهمن قره داغی

گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو 

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

گذراندن دوره آموزشی اصول راهبردهای تدریس و ارزشیابی مبتنی

گذراندن دوره آموزشی راهنمای عملی نگارش طرح درس

گذراندن دوره راهبری هوشمندسازی مدارس

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم فاطمه سلیم پور

سمت : معلم تخصصی فارسی پایه پنجم

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

خانم آتنا سلیمانی

سمت : معلم تخصصی فارسی پایه ششم

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

گذراندن دوره های آموزشی بدو خدمت

گذراندن دوره های ویراستاری دانشگاه تربیت مدرس

گذراندن دوره ی آموزشی اختلالات یادگیری   دکتر تبریزی

گذراندن دوره ی آموزشی اختلالات رفتاری   دکتر تبریزی

دوره ی آموزشی کارگاه رفتار با کودک  دکتر تبریزی

دوره ی آموزشی فلسفه ی کودک دکتر شهرتاش

کارگاه آموزشی نویسنده ی کوچک دکتر شهرتاش

دوره ی آموزشی مدیریت کلاس دکتر سلیقه دار

گذراندن دوره آموزشی کار با تخته هوشمند

دوره ی آموزشی تولید محتوا با نرم افزار STORYLINE و تهیه ی محتواهای الکترونیکی

گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری

گذراندن دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی دکتر بهمن قره داغی

گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره آموزش مدرسه آماده

گذراندن دوره آموزش پرورش تیزهوشان

گذراندن دوره اموزش شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش

گذراندن دوره آموزش آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

گذراندن دوره آموزش ملاحظات بازگشاییمدارس در شرایط اپیدمی بیماری های تنفسی حاد

گذراندن دوره آموزش نرم افزار تخصصی شاد

گذراندن دوره آموزش پرورش حس مذهبی در کودکان و نوجوانان

گذراندن دوره آموزش مدیریت ترویج فرهنگ نماز در مدارس

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

خانم آرزو اسگندریون

سمت : معلم تخصصی ریاضی پایه ششم

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

گذراندن دوره آموزشی اجرای کلاس معکوس در محیط های آمورشی

گذراندن دوره آموزشی ریاضی پایه ششم

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم فرزانه الوندی

سمت : معلم تخصصی علوم تجربی پایه پنجم و پایه ششم

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 

گذراندن دوره بدو خدمت معلمان

گذراندن  دوره تحلیل درس علوم پایه اول تا سوم دبستان

گذراندن دوره تحلیل درس علوم و ریاضی پایه چهارم تا ششم دبستان

گذراندن دوره مهارت های دست ورزی علوم دوره اول و دوم دبستان

گذراندن دوره های تحلیل صفحه به صفحه علوم  پنجم و ششم

گذراندن دوره تحلیل محتوایا نرم افزار STORYLINE و تهیه ی محتواهای الکترونیکی

گذراندن کار با تخته های هوشمند

گذراندن دوره آموزشی تحلیل کتاب علوم اول تا ششم ابتدایی استاد وطن دوست

گذراندن دوره اموزشی تحلیل کتاب فارسی چهارم تا ششم استاد هداوند

گذراندن دوره های اموزشی هوش های چندگانه

گذراندن دوره های اموزشی سواد خواندن استاد نقی زاده

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذارندن دوره داوری مسابقات علوم ازمایشگاهی

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم بیتا خازنی

سمت : معلم تخصصی مطالعات اجتماعی و تفکروپژوهش پایه پنجم و پایه ششم

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

گذراندن دوره مهارت های بدو خدمت معلمان

گذراندن  دوره آموزشی ارزشیابی کیفی توصیفی

گذراندن  دوره آموزشی تحلیل محتوای ریاضی چهارم ابتدایی

گذراندن  دوره آموزشی تحلیل محتوای ریاضی دوم ابتدایی

گذراندن دوره آموزشی معلم آنلاین

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم نفیسه بیطاری

سمت : معلم تخصصی قرآن پایه چهارم تا ششم

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره آموزشی مهارت های بدو خدمت معلمان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

خانم اکرم محمدی

سمت : مربي تخصصي تربيت بدني

داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد

داراي سابقه كار به عنوان مربي تربيت بدني در رشته های ژیمناستیک، دو میدانی و هندبال در مناطق مختلف تهران

سه دوره قهرمانی مسابقات هندبال کشور

قهرمانی مسابقات بسکتبال کشور

مقام سوم مدارس تهران به عنوان مربی دو میدانی

دارای مدرک کمک های اولیه ورزشی

دارای مدرک آمادگی جسمانی

گذراندن دوره تخصصي آموزش همراه با بازی و یادگیری، دكتر نغمه پور

گذراندن دوره تخصصي تربیت جنسی کودکان، دكتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری  آقای رئیسی

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم محدثه محمدی تاش

سمت : معلم تخصصی تربیت بدنی

داراي مدرك تحصيلي كارشناسي 

داراي سابقه كار به عنوان مربي تربيت بدني در رشته های بسکتبال، فیتنس، آکوا فیتنس و بازی و ورزش کودکان

پنج دوره قهرمانی در سوپر لیگ کشوری بسکتبال

دارای مدرک مربیگری بسکتبال

دارای مدرک مربیگری والیبال

دارای مدرک داوری بسکتبال

گذراندن دوره تخصصي اصول طراحی برنامه و تغذیه 

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

 خانم شیما مویدی

سمت: معلم تخصصي كامپيوتر پايه پيش دبستان تا ششم

داراي مدرك كارشناسي ارشد 

گذراندن دوره تخصصی زبان برنامه نویسی کودک و نوجوان

گذراندن دوره تخصصی Electronic-kids

داراي مدرك ICDL پيشرفته

گذراندن دوره تخصصی روش های و فنون تدریس

داراي سابقه تدريس دروس تخصصی کامپیوتر

داراي مدرک مربی گری اسکرچ

گذراندن كاربا تخته هاي هوشمند

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

 خانم سمیه رحیمی زاده

سمت : مربي تخصصي هنر

داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد

سابقه تدريس درس هنر در مناطق مختلف تهران

گذراندن دوره مهارت هاي بدو خدمت معلمان

گذراندن كارگاه تبادل اطلاعات همكاران

گذراندن دوره چاپ دستي

گذراندن دوره هاي عكاسي

گذراندن دوره فتوشاپ

كسب مقام سوم طراحي فرش در همايش بيرجند در ايران

سابقه تدريس قرآن در دارالقرآن

سابقه مديريت در دارالقرآن

گذراندن دوره طراحي سياه قلم و رنگ روغن

كار در زمينه طراحي فرش در ايران و خاورميانه

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن دوره تخصصي تربیت جنسی کودکان، دكتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری  آقای رئیسی

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم زهرا شاه حسینی
 
سمت : معلم تخصصی خوشنویسی پایه چهارم و پایه پنجم

داراي مدرك كارشناسي ارشد 

داراي 5 مدرك خط انجمن خوشنويسان

گذراندن دوره هاي خلاقيت كودكان، جايزه، تدريس در كلاس و كامپيوتر كودكان.

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن كلاس تخصصي فلسفه كودك

داراي 6 مدرك انجمن خوش نويسان

داراي 3 مدرك خط تحريري

داراي 3 مدرك خط نستعليق

گذراندن دوره توليد محتواي الكترونيكي(storyline)

گذراندن دوره تخصصي آموزش همراه با بازی و یادگیری، دكتر نغمه پور

گذراندن دوره تخصصي تربیت جنسی کودکان، دكتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری  آقای رئیسی

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم معصومه خدری
 
سمت : سوپروایزر زبان انگلیسی و مسئول آموزش پایه چهارم تا پایه ششم

دانشجوی کارشناسی ارشد

دارای مدرک رسمی آکادمیک TESOL CANADA تحت نظارت آموزش و پرورش ونکوور کانادا

سابقه تدريس زبان انگليسي در آموزشگاه های معتبر تهران

گذراندن  دوره هاي  BRIDGE وCAE  در موسسه پارس ایسل

گذراندن دوره هاي  تخصصی TTC كودكان در موسسه مهرداد

گذراندن كلاس هاي مهارت هاي آموزگاري

گذراندن دوره هاي   ITELT در مؤسسه پارس ايسل

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن كلاس تخصصي فلسفه كودك

گذراندن دوره توليد محتواي الكترونيكي(storyline)

گذراندن دوره تخصصی YLTTC (دوره تخصی آموزش زبان کودکان و نوجوانان ) زیر نظر دکتر مهرداد مولودی

گذراندن دوره تخصصی آموزش phonics

گذراندن دوره هایM.E.G.A teaching method

گذراندن دوره تخصصی آموزش writing انتشارات جنگل

گذراندن دوره TTCانتشارات جنگل

گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

گذراندن دوره آموزشی سنجش و ارزشیابی پیشرفت تحصیلی

گذراندن دوره آموزشی روانشناسی تربیتی

گذراندن دوره آموزشی درس پژوهی

گذراندن دوره آموزشی روش ها و فنون تدریس

گذراندن دوره آموزش های مجازی

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم شیما زاهدپور

 

سمت : معلم زبان انگلیسی

دانشجوی کارشناسی ارشد

سابقه تدريس زبان انگليسي در آموزشگاه های معتبر تهران

گذراندن دوره های BRIDGE  در موسسه پارس ایسل

گذراندن دوره های TOEFL  و FCE

گذراندن دوره هاي  تخصصی TTC كودكان در موسسه مهرداد

گذراندن كلاس هاي مهارت هاي آموزگاري

گذراندن دوره هاي   ITELT در مؤسسه پارس ايسل

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن كلاس تخصصي فلسفه كودك

گذراندن دوره توليد محتواي الكترونيكي(storyline)

گذراندن دوره تخصصی YLTTC (دوره تخصی آموزش زبان کودکان و نوجوانان ) زیر نظر دکتر مهرداد مولودی

گذراندن دوره تخصصی آموزش phonics

گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

 

 خانم سارا محمد خانی

سمت : معلم زبان انگليسي

داراي مدرك كارشناسي

سابقه ي تدريس زبان انگليسي در آموزشگاه

ترجمه ي كتاب

داراي مدرك زبان فرانسه ( DELF B2 )

داراي مدرك تدريس زبان فرانسه از سفارت فرانسه

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن دوره تخصصی YLTTCدوره تخصی آموزش زبان کودکان و نوجوانان  زیر نظر دکتر مهرداد مولودی

گذراندن دوره تخصصی آموزش phonics

گذراندن دوره تخصصي آموزش همراه با بازی و یادگیری، دكتر نغمه پور

گذراندن دوره تخصصي تربیت جنسی کودکان، دكتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری  آقای رئیسی

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

خانم پریسا تاری 
 
سمت : معلم زبان انگلیسی
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی
گذراندن دوره course completion certificate
گذراندن دوره Teacher training course
گذراندن دوره تخصصی و جامع تربیت مدرس کودکان

گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 
خانم ریحانه صنعتی
 
سمت : معلم زبان انگلیسی
دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 
گذراندن دوره تخصصی  و جامع تربیت مدرس کودکان 
گذراندن دوره تخصصی ارتباط موثر با کودکان

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

 خانم زهرا حسین پور

سمت: معلم زبان انگليسي

داراي مدرك تحصيلي کارشناسی

داراي مدرك FCE

گذراندن دورهCAE

سابقه تدریس زبان انگلیسی

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری

 

 خانم مهدیه لک

سمت: معلم زبان انگليسي

داراي مدرك تحصيلي کارشناسی

داراي مدرك FCE

TTCدارای مدرک  

سابقه تدریس زبان انگلیسی

گذراندن دوره تخصصی شناسایی مشکلات شایع رفتاری در کودکان و راهکارهای مقدماتی

گذراندن دوره تخصصی آموزش تدریس به کمک بازی مبتنی برای اختلالات یادگیری