دپارتمان تیزهوشان

دپارتمان تخصصي تيز هوشان

  1. استعداد يابي دانش آموزان از پايه سوم و چهارم دبستان

  2. برنامه ريزي آموزشي بر اساس توانمندي دانش آموز
  3. ثبت و بررسي فرآيند آموزشي به صورت هفتگي

  4. ترغيب دانش آموز به خودسنجي

  5. برگزاري كلاس هاي نكته و تست توسط مشاور تحصيلي در پايه ششم براي آمادگي          آزمون هاي تيزهوشان

  6. آموزش، افزايش تمركز و يادگيري با تست زني به روش درصد خطا

  7. آموزش راه هاي مقابله با استرس در زمان آزمون

  8. آموزش استعداد تحلیلی و انواع مدل های هوشی بر اساس توانایی های دانش آموزان 
  9. برگزاری آزمون های تخصصی متعدد و متنوع در طول دوره