پادکست زبان  
پادکست زبان 1403-1402
 
نام دانش آموز: باران هدایتی ( پایه ششم- Big English4)
 
 
 
 
نام دانش آموز: رامیناز محمدی ( پایه ششم- Big English5)
 
 
 
 
 
  نام دانش آموز: سیده ضحا جزایری مقدس ( پایه چهارم- Big English6)
 
 
 
  نام دانش آموز: سیده آویسا موسوی ( پایه پنجم- Big English4-1)
 
 
  نام دانش آموز: رعنا جواهری ( پایه پنجم- Big English5-1)
 
  نام دانش آموز: روژینا صفاری ( پایه پنجم- Big English6)
 
 
  نام دانش آموز: روشا شمس کلاهی ( پایه پنجم- Big English2)
 
  نام دانش آموز: آرمیتا عابدینی ( پایه پنجم- Big English3)
 
  نام دانش آموز: دیانا خاتم ( پایه پنجم- Big English3)
 
     
 

 نام دانش آموز: پرنیان مشهدی ( پایه پنجم- Big English2
 
نام دانش آموز: لیدا فاضلی ( پایه چهارم- Big English4)
 
نام دانش آموز: آوا گزانی ( پایه پنجم- Big English5-1)
 
نام دانش آموز: مایا عمانی ( پایه چهارم- Big English6)
 
نام دانش آموز: هلیا نظری ( پایه ششم- Big English5)
نام دانش آموز: یاس روحیان ( پایه چهارم- Big English2)
نام دانش آموز: سلنا قدرتی ( پایه چهارم- Big English4)
نام دانش آموز: آناهیتا اکبری ( پایه پنجم- Big English2)
نام دانش آموز: یلدا پیرحیاتی ( پایه پنجم- Big English4-1)
پادکست زبان  
پادکست زبان
 
نام دانش آموز: غزل جوانبخت
 
 
 
 
 
 نام دانش آموز: دینا نوروزی
 
 
 
 
 نام دانش آموز: النا عابدی
 
 
 
 نام دانش آموز: باران هدایتی
 
 
 
 
 
 نام دانش آموز: حلیا بیات
 
 
 
 
 نام دانش آموز: همراز گودرزی
 
 
 
 نام دانش آموز: عسل صدیق
 
 
 
 
 نام دانش آموز: سارا سادات نبوی
 
 
 
 
 نام دانش آموز: باران نظری
 
 
 
 
 
 نام دانش آموز: سیده مهدیس دربندی
 
 
 
 
 
 نام دانش آموز: الیسا علی نژاد