کادر اداری و اجرایی  

خانم فاطمه موحدی

سمت: معاونت انضباطی و معلم راهنما

دارای مدرک تحصیلی كارشناسي 

گذراندن دوره روش تدریس علوم چند پایه 

گذراندن دوره روش تدریس ریاضی

گذراندن دوره ICDL 

گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری

گذراندن دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی دکتر بهمن قره داغی

گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو 

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر ، دکتر حاجی سعید

 

خانم زینب ملکی

سمت: معاونت پرورشی

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی 

گذراندن دوره فتوشاپ

گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری

گذراندن دوره بازی و یادگیری  با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

گذراندن دوره ICDL

گذراندن دوره هوشمندسازی مدارس

گذراندن دوره ارزشیابی توصیفی و درس پژوهی

گذراندن دوره آغاز سال تحصیلی همراه با ایمنی و امنیت مدرسه

گذراندن دوره آموزشی روانشناسی تربیتی

گذراندن دوره قوانین و مقررات آموزش و پرورش

گذراندن دوره مقدمات مدیریت آموزشگاهی

گذراندن دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری

گذراندن دوره آموزشی آشنایی با وظایف مربی و نیاز مربی در عصر حاضر

گذراندن دوره آموزش مهارت 

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

 

خانم سارا توسلی

سمت :معاونت آموزشی

دانشجوی کارشناسی ارشد

گذراندن دوره برنامه ريزي درسي و مهارت هاي تحصيلي

گذراندن دوره بدو خدمت معاونان و مشاوران آموزشي

گذراندن دوره مهارت زبان بدن  body  languag 

گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری

گذراندن دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی دکتر بهمن قره داغی

گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

گذراندن دوره علمی بازی و ریاضی قطب1

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی ، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

 

خانم سمیرا قربانی

سمت: معاونت اجرايي

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی

گذراندن دوره آموزش های مجازی

گذراندن دوره مدیریت شوراها در مدرسه

گذراندن دوره واژه پرداز WORD

گذراندن دوره قوانین و مقررات آموزش و پرورش

گذراندن دوره مقدمات مدیریت آموزشگاهی

گذراندن دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری

گذراندن دوره آموزش نرم افزار تخصصی شاد

گذراندن دوره آموزشی اطلاعات و ارتباطات Internet

گذراندن  دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

 

 

خانم محیا ولی محمد

سمت : مسئول روابط عمومی

دارای مدرک تحصیلی لیسانس

گذراندن دوره قوانین و مقررات آموزش و پرورش

گذراندن دوره آیین نگارش و مکاتبات اداری

گذراندن دوره عکاسی

گذراندن دوره روانشناسی تربیتی

گذراندن دوره بدو انتصاب مدیران و معاونان مدارس

گذراندن دوره تخصصی مدرسه کیفی، معلم موثر، دکتر حاجی سعید

 

خانم الهام گودرزي

سمت: مسئول IT

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد

تدريس دروس تخصصي كامپيوتر به مدت 8 سال

داراي مدركICDL

مسلط به  

windows based compilers: c++,c# .net ,Microsoft visual studio

operating systems:Microsoft windows , linux

داراي مدرك  network+ (cyber tech) 

داراي سابقه تدريس c++,ASP,sql server

خانم المیرا ولی محمد

سمت : امور مالی

دارای مدرک تحصیلی فوق دیپلم

گذراندن دوره قوانین و مقررات آموزش و پرورش

گذراندن دوره مدیریت ارتباطات موثر در مدرسه

گذراندن دوره اخلاق حرفه ای

گذراندن دوره واژه پرداز WORD

گذراندن دوره آموزشی اطلاعات و ارتباطات Internet

خانم فاطمه پور واحدی

سمت : امور مالی

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی

گذراندن دوره قوانین و مقررات آموزش و پرورش

گذراندن دوره مدیریت ارتباطات موثر در مدرسه

 

 

خانم معصومه خانمیرزایی

سمت : مهماندار

گذراندن دوره بهداشت و نظافت محیط

 

خانم معصومه منطق

سمت : مهماندار

 

خانم ملکناز حسن زاده

سمت : مهماندار