فعالیت پایه ششم

 

ولادت حضرت محمد

کیک پزی

 

درج مطلب

 
 
 
 
 
 
 
 

کیک پزی(مهارت زندگی)

 

روز پرستار

 

گذشته نه چندان دور

 

درست کردن ترشی

 

بازارچه دست رنج دختران نیکا

 

اردو پارک فناوری

 

خلاقیت(دفتر برنامه ریزی)

 

کلاس های استعداد تحلیلی

 

اردو موزه هفت چنار

 

فعالیت کلاسی

 

آزمایش علوم

 

استفاده از گونیاومقایسه زاویه

 

خاطرات پایه ششم

 

اردو پارک ملی ایران 

کلاس زبان

 

اردو پارک بانوان                    

روز دانش آموز

 

روز پدر

 

پشت صحنه جشن

 

سواد مالی

 

فعالیت کلاسی پایه پنجم

 

روز شادی و نقاشی

 

تبریک روز پدر 

 

زنگ پژوهش

 

آشنایی با دستگاه تنفسی

 

اردو پارک فناوریپردیس

 

زنگ خلاقیت و بازی

 

سایت مدرسه

 

آغازسال تحصیلی1401

 

اردو کاخ نیاوران

 
 

فعایت پایه چهارم

 

زنگ ورزش و نشاط

ترشی هفت بیجار

 

اردو اقیانوس پارک 

اردو پارک ملی

 

آغاز سال تحصیلی1402

 

جشن نوروز

 

هفته تربیت بدنی

 

روز دانش آموز

 

درس و بازی

 

فعالیت کلاسی پایه ششم

 

حافظ خوانی گروهی

 

خلاقیت و بازی(سلول ها)

 

روز پدر

 

کلاس های آنلاین

 

فعالیت کلاسی پایه چهارم

 

رحلت پیامبر اکرم(ص)