آشنایی با دستگاه تنفسی

 

خلاقیت بازی( سلول ها)

 

خلاقیت(دفتر برنامه ریزی)

 

همراهی و ورزش دختران و پدران نیکا

 

تبریک روز پدر

 

کلاس های آنلاین

 

درست کردن ترشی

 

زنگ پژوهش ( جوکر تایم)

 

هفته تربیت بدنی                

 

فعالیت کلاسی پایه چهارم

 

کلاس های استعداد تحلیلی

 

اردو موزه هفت چنار 1401/11/19

 

بازارچه دست‌رنج دختران پرتلاش نیکا در زنگ زندگی

 

زنگ خلاقیت بازی

 

روز دانش آموز

 

درس و بازی

 

فعالیت های کلاسی

 

 رحلت پیامبر اکرم (ص)

 

فعالیت کلاسی پایه پنجم

 

استفاده ازگونیاومقایسه زاویه 

 

فعالیت کلاسی پایه ششم

 

اردو پارک فناوری پردیس 1401/11/08

 

حافظ خوانی گروهی

 

اردو پارک فناوری 1401/09/08

 

روز شادی و نقاشی

 

آزمایش علوم

 

آغازسال تحصیلی