کلاس زبان

 

اردو پارک بانوان 

کیک پزی(مهارت زندگی)

 

گذشته نه چندان دور

 

آشنایی با دستگاه تنفسی

 

خلاقیت و بازی(سلول ها)

 

خلاقیت(دفتر برنامه ریزی)

 

همراهی و ورزش دختران و پدران نیکا 

 

تبریک روز پدر 

 

کلاس های آنلاین

 

درست کردن ترشی

 

زنگ پژوهش

 

هفته تربیت بدنی

 

روز پدر

 

ترشی هفت بیجار

 

زنگ ورزش و نشاط

ولادت حضرت محمد

سایت مدرسه

 

سواد مالی

 

فعالیت کلاسی پایه چهارم

 

کلاس های استعداد تحلیلی

 

اردو موزه هفت چنار

 

بازارچه دست رنج دختران نیکا

 

زنگ خلاقیت و بازی

 

روز دانش آموز

 

درس و بازی

 

فعالیت کلاسی

 

رحلت پیامبر اکرم(ص)

 

کیک پزی

 

روز پرستار

 

اردو پارک ملی

 

اردو اقیانوس پارک 

اردو پارک ملی ایران 

آغاز سال تحصیلی1402

 

پشت صحنه جشن

 

جشن نوروز

 

فعالیت کلاسی پایه پنجم

 

استفاده از گونیاومقایسه زاویه

 

فعالیت کلاسی پایه ششم

 

اردو پارک فناوریپردیس

 

حافظ خوانی گروهی

 

اردو پارک فناوری

 

روز شادی و نقاشی

 

آزمایش علوم

 

آغازسال تحصیلی1401