خانم نسرين رحيمي زاده

سمت : مؤسس مجموعه آموزشي نيكا و مديريت دوره دوم دبستان نيكا

كارشناس آموزش ابتدايي وسابقه 27 سال مديريت مدارس موفق تهران

گذراندن دوره هاي مباني و اصول مديريت مدرسه ، مديريت مشاركتي در سطح مدرسه ، روابط انساني در مدرسه ، روش ها و فنون كار با مديران مافوق ،مديريت موثر وقت ،اخلاق فردي و اجتماعي و اداري ، آئين نگارش و مكاتبات اداري ، برنامه ريزي آموزشي ، مديريت جلسات وشوراهاي آموزشي ، مديريت و رهبري آموزشي ، مباني و اصول آموزش و پرورش در سند تحول بنيادين فرايند و فنون تصميم گيري (اجرايي)، انگيزش كار ،مديريت تعارض و فنون مذاكره ، بررسي مسائل و مشكلات مدارس مروج سلامت ، كار با تخته هاي هوشمند و هوشمندسازي مدارس.

گذراندن دوره تخصصی درس پژوهی، دکتر بختیاری

گذراندن دوره تخصصی ارزشیابی توصیفی، دکتر قره داغی

گذراندن دوره تخصصی مدیریت ارتباط توسط دکتر حضرتی

گذراندن دوره تخصصی شاداب سازی مدرسه توسط دکتر یوسف زاده

گذراندن دوره تخصصی رهبری آموزشی توسط دکتر قره داغی

خانم نگار رحيمي زاده 

سمت : مديريت دوره اول پيش دبستان و دبستان نيكا

سابقه 3 سال معاون آموزشي و 4 سال مديريت

كارشناس اقتصاد نظري وسابقه 13 سال تدريس

گذراندن دوره هاي تربيت كودك انديشمند ، تربيت ديني و اخلاقي ،  روش هاي حل مسئله دركلاس درس ، ارزيابي مهارت هاي تدريس ، طراحي بازي براي افزايش حافظه، ارزيابي ارتباط كلامي معلم ،  برنامه پويش ، اصول تغذيه كودك ، آسيب شناسي كتاب كودك ، برنامه ريزي اجراي جشن ها ، روش نظامت، روانشناسي كودك ، روش هاي اصلاح رفتار كودك ، مديريت زمان در برنامه ريزي ها ،مشكلات رفتاري كودك ، كارگاه آرامش جويي شامل : مديريت خشم ، آرامش روحي ، مديريت استرس،گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند.

گذراندن دوره تخصصی درس پژوهی، دکتر بختیاری

گذراندن دوره تخصصی ارزشیابی توصیفی، دکتر قره داغی

گذراندن دوره تخصصی مدیریت ارتباط توسط دکتر حضرتی

گذراندن دوره تخصصی شاداب سازی مدرسه توسط دکتر یوسف زاده

گذراندن دوره تخصصی رهبری آموزشی توسط دکتر قره داغی

 

خانم نفيسه رحيمي زاده

سمت : مدير داخلي دپارتمان پيش دبستاني

با سابقه 11 سال تدريس و 7 سال سابقه مديريت پيش دبستان

داراي مدرك كارشناسي ارشد علوم تربيتي/ راهنمايي و مشاوره

داراي مدرك كارشناسي از دانشگاه تهران و كارگاههاي مونته سوري ، تربيت كودك انديشمند ، دوره مهارتهاي

زندگي قبل از دبستان ، روانشناسي كودك ، دوره هاي قصه گويي و نمايش خلاق از جهاد دانشگاهي و دفتر تاليف

آموزش و پرورش ، گذراندن دوره هاي ضمن خدمت دبستان

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند