کادر اداری و اجرایی

خانم فاطمه موحدی

سمت: معاونت انضباطی و معلم راهنما

كارشناسي آموزش ابتدایی

گذراندن دوره روش تدریس علوم چند پایه 

گذراندن دوره روش تدریس ریاضی

گذراندن دوره ICDL 

گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری

گذراندن دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی دکتر بهمن قره داغی

گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو 

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

خانم زینب ملکی

سمت: معاونت پرورشی

کارشناس رشته منابع طبیعی

گذراندن دوره فتوشاپ

گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری

گذراندن دوره بازی و یادگیری  با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم سارا توسلی

سمت :معاونت آموزشی

دانشجوی ژنتیک سلولی و ملکولی

گذراندن دوره برنامه ريزي درسي و مهارت هاي تحصيلي

گذراندن دوره بدو خدمت معاونان و مشاوران آموزشي

گذراندن دوره مهارت body  language(زبان بدن)

گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری

گذراندن دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی دکتر بهمن قره داغی

گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

 

خانم سمیرا قربانی

سمت: معاونت اجرايي

کارشناسی رشته حسابداری
 

گذراندن دوره فتوشاپ

گذراندن دوره ICDL

خانم محیا ولی محمد

سمت : مسئول روابط عمومی

خانم الهام گودرزي

سمت: مسئول IT

كارشناسي ارشد كامپيوتر/نرم افزار

تدريس دروس تخصصي كامپيوتر به مدت 8 سال

داراي مدركICDL

مسلط به  

windows based compilers: c++,c# .net ,Microsoft visual studio

operating systems:Microsoft windows , linux

داراي مدرك  network+ (cyber tech) 

داراي سابقه تدريس c++,ASP,sql server