کادر آموزشی و علمی

 
 

خانم مانا كربني

سمت : مشاور 

معلم تخصصی مهارت های زندگی

داراي مدرك كارشناسي ارشد راهنمایی و مشاوره

ارائه مقاله در زمينه مهارت هاي زندگي بر سلامت عمومي

مشاور و مدرس كارگاه هاي روان شناسي و مهارت هاي زندگي در اداره آموزش و پرورش

مشاور كودك و مدرس كارگاه هاي روانشناسي براي كودكان و والدين در مركز مشاوره و سراي محله

عضويت در سازمان نظام روانشناسي

عضويت در انجمن روانشناسان

عضويت در انجمن مشاوران

گذراندن دوره هاي مربي گري، مديريت و موسس مهدكودك در بهزيستي

گذراندن دوره هاي اضطراب كودك، افسردگي كودك، بيش فعالي، اتيسم و تربيت فرزند

گذراندن دوره هاي بازي درماني، تفسير نقاشي كودك، تربيت جنسي و پيشگيري از آزار جنسي كودكان

گذراندن دوره هاي مشاور مدرسه، برنامه ريزي درسي و مهارت تحصيلي، مشاوره شغلي، موفقيت تحصيلي

گذراندن دوره تخصصي اختلالات يادگيري، دكتر تبريزي

گذراندن دوره تخصصي اختلالات رفتاري، دكتر تبريزي

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن دوره تخصصی بازی، نقاشی، شعر خوانی، قصه گویی پیش دبستان و دبستان در موسسه ی مهدوی

گذراندن دوره تخصصی درس پژوهی، دکتر بختیاری

گذراندن دوره تخصصی ارزشیابی توصیفی، دکتر قره داغی

گذراندن دوره تحلیل محتوای کتب پیش دبستان

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم زهرا شاه حسيني

سمت: معلم تخصصي خط پايه چهارم و پنجم

داراي مدرك كارشناسي مترجمي  زبان انگليسي

داراي 5 مدرك خط انجمن خوشنويسان

گذراندن دوره هاي خلاقيت كودكان، جايزه، تدريس در كلاس و كامپيوتر كودكان.

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن كلاس تخصصي فلسفه كودك

داراي 6 مدرك انجمن خوش نويسان

داراي 3 مدرك خط تحريري

داراي 3 مدرك خط نستعليق

گذراندن دوره توليد محتواي الكترونيكي(storyline)

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم فريبا حيدريان

سمت: معلم تخصصي كامپيوتر پايه پيش دبستان تا ششم

داراي مدرك كارشناسي ارشد ژئو فيزيك

داراي مدرك ديپلم زبان انگليسي

داراي مدرك مربيگري پيش دبستان و دبستان

داراي مدرك ICDL پيشرفته

مسئول بخش نجوم در موسسه آينده سازان

داراي سابقه تدريس در بخش رباتيك كودكان در آموزشگاه هاي تهران

داراي سابقه تدريس نجوم و رباتيك در موسسه آينده سازان

داراي سابقه تدريس كامپيوتر در مقطع دبستان

گذراندن دوره هاي توليد محتواي الكترونيكي

گذراندن كاربا تخته هاي هوشمند

گذراندن كلاس تخصصي فلسفه براي كودك

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی
 

خانم اعظم دلیری

سمت : معلم تخصصي پایه چهارم

دارای مدرک کارشناسی ریاضی کاربردی

گذراندن دوره آموزشی یادگیری معکوس
گذراندن دوره آموزشی بررسی و تحلیل کلیه کتاب های پایه پنجم
 
گذراندن دوره آموزشی بررسی و تحلیل کلیه کتاب های پایه ششم
گذراندن دوره آموزشی بررسی و تحلیل کلیه کتاب های پایه چهارم
گذراندن دوره آموزشی  کار با تخته هوشمند
دوره آموزشی تولید محتوا با نرم افزار story line
دوره آموزشی فلسفه ی کودک دکتر شهر تاش 
کارگاه آموزشی نویسنده ی کوچک دکتر شهر تاش
کارگاه آموزشی ریاضی خلاق 
دوره آموزشی آداب و مهارت های زندگی
گذراندن دوره آموزشی اختلالات یادگیری دکتر تبریزی
گذراندن دوره آموزشی اختلالات رفتاری دکتر تبریزی
گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری
گذراندن دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی دکتر بهمن قره داغی
گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

خانم مژده حاجیان

 

سمت : معلم تخصصي پایه چهارم

کارشناس رشته ریاضی کاربردی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع گرایش سیستم و بهره وری

دبیر و عضو دپارتمان ریاضی موسسه فرهنگی و آموزش قلم چی 

گذراندن دوره آموزشی بررسی و تحلیل درس ریاضی و علوم پایه چهارم

گذراندن دوره آموزشی بررسی و تحلیل درس ریاضی و علوم پایه پنجم

گذراندن دوره آموزشی بررسی و تحلیل درس ریاضی و علوم پایه ششم

گذراندن  دوره های آموزشی کار با تخته هوشمند

شرکت در دوره های آموزشی فلسفه کودک شهرتاش 

گذراندن دوره های آموزشی کار با نرم افزار ONE NOTE

گذراندن دوره تحلیل محتوایا نرم افزار STORYLINE و تهیه ی محتواهای الکترونیکی

گذراندن دوره ی آموزشی اختلالات یادگیری   دکتر تبریزی

گذراندن دوره ی آموزشی اختلالات رفتاری   دکتر تبریزی

گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری

گذراندن دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی دکتر بهمن قره داغی

گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم پریسا مخلصی

سمت : معلم تخصصي پایه چهارم

دارای مدرک کارشناسی رشته ریاضی(معلمان)
 
گذراندن دوره های آموزشی بررسی و تحلیل و روش تدریس کتب چهارم ابتدایی
 
گذراندن دوره های آموزشی بررسی و تحلیل و روش تدریس کتب پنجم ابتدایی
 
 گذراندن دوره های آموزشی بررسی و تحلیل و روش تدریس کتب ششم ابتدایی
 
گذراندن دوره های آموزشی بررسی و تحلیل و روش تدریس کتب پایه اول ابتدایی
 
سابقه تدریس در پایه چهارم،پنجم و ششم
 
همکاری با خانه ریاضی
 
گذراندن دوره آموزشی کار با تخته های هوشمند
 
دوره ی آموزشی درس پژوهی  دکتر بختیاری 
دوره های آموزشی بررسی و تحلیل و روش تدریس کتب چهارم ابتدایی
دوره ی آموزشی ارزشیابی توصیفی دکتر قره داغی

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم سمیه کیکاووسی

 

سمت : معلم تخصصي پایه چهارم

دارای مدرک کارشناسی ارشد  رشته پژوهشگری اجتماعی

 گذراندن دوره های آموزشی بررسی، تحلیل و روش تدریسپایه ی پنجم ابتدایی

 گذراندن دوره های آموزشی بررسی، تحلیل و روش تدریس پایه ی چهارم ابتدایی

 گذراندن دوره آموزشی ارزشیابی توصیفی مقدماتی و تکمیلی

گذراندن تمامی دوره های آموزشی تدریس یوسی مس (ucmas) حساب ذهنی

گذراندن دوره ی icdl

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم اکرم مداحیان

سمت : معلم تخصصي  ریاضی پایه پنجم

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردیاز دانشگاه خواجه نصیر طوسی 

گذراندن دوره بدو خدمت معلمان 
گذراندن  دوره تحلیل درس پایه پنجم 
گذراندن دوره تحلیل دروس پایه ششم
گذراندن دوره مهارت های دست ورزی ریاضی پایه پنجم و ششم
گذراندن دوره های تحلیل صفحه به صفحه ریاضیات پنجم و ششم 
گذراندن دوره های کلیه مفاهیم و مهارت های ریاضیات دوره ابتدایی 
گذراندن دوره تحلیل محتوایا نرم افزار STORYLINE و تهیه ی محتواهای الکترونیکی
گذراندن دوره برنامه نویسی mathenatica
گذراندن دوره دست ورزی علوم پنجم ابتدایی
گذراندن کار با تخته های هوشمند
گذراندن دوره آموزشی اختلالات یادگیری دکتر تبریزی
گذراندن دوره آموزشی اختلالات رفتاری دکتر تبریزی
گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری
گذراندن دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی دکتر بهمن قره داغی
گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو 

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم سپیده صفانیا

 

سمت : معلم تخصصي فارسی و مطالعات اجتماعی  پایه پنجم

 کارشناسی زبان و ادبیات فاسی 

 گذراندن دوره آموزشی روشهای تدریس

گذراندن دوره آموزشی کار با تخته هوشمند

گذراندن دوره تحلیل محتوای کتب درسی پنجم از موسسه مهدوی

سه سال سابقه تدریس در مطالعات سوم تا ششم

دوسال سابقه تدریس فارسی چهارم و پنجم

گذراندن دوره هایICDL

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم آتنا سلیمانی

سمت : معلم تخصصي فارسی ، مطالعات اجتماعی  و تفکر و پژوهش پایه ششم

دارای کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه خوارزمی 
گذراندن دوره های آموزشی بدو خدمت
گذراندن دوره های ویراستاری دانشگاه تربیت مدرس
گذراندن دوره ی آموزشی اختلالات یادگیری   دکتر تبریزی
گذراندن دوره ی آموزشی اختلالات رفتاری   دکتر تبریزی
دوره ی آموزشی کارگاه رفتار با کودک  دکتر تبریزی
دوره ی آموزشی فلسفه ی کودک دکتر شهرتاش
کارگاه آموزشی نویسنده ی کوچک دکتر شهرتاش
دوره ی آموزشی مدیریت کلاس دکتر سلیقه دار
گذراندن دوره آموزشی کار با تخته هوشمند
دوره ی آموزشی تولید محتوا با نرم افزار STORYLINE و تهیه ی محتواهای الکترونیکی
گذراندن دوره درس پژوهی دکتر بختیاری
گذراندن دوره ارزشیابی کیفی و توصیفی دکتر بهمن قره داغی
گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذراندن دوره آموزش مدرسه آماده

گذراندن دوره آموزش پرورش تیزهوشان

گذراندن دوره اموزش شیوه های نوین تربیت فرزند با محوریت خانواده در آموزش و پرورش

گذراندن دوره آموزش آشنایی با علوم و معارف دفاع مقدس

گذراندن دوره آموزش ملاحظات بازگشاییمدارس در شرایط اپیدمی بیماری های تنفسی حاد

گذراندن دوره آموزش نرم افزار تخصصی شاد

گذراندن دوره آموزش پرورش حس مذهبی در کودکان و نوجوانان

گذراندن دوره آموزش مدیریت ترویج فرهنگ نماز در مدارس

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

 

خانم فرزانه الوندی

 

سمت : معلم تخصصي علوم پایه  پنجم و ششم

کارشناسی ارشد شیمی الی از پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران

گذراندن دوره بدو خدمت معلمان

گذراندن  دوره تحلیل درس علوم پایه اول تا سوم دبستان

گذراندن دوره تحلیل درس علوم و ریاضی پایه چهارم تا ششم دبستان

گذراندن دوره مهارت های دست ورزی علوم دوره اول و دوم دبستان

گذراندن دوره های تحلیل صفحه به صفحه علوم  پنجم و ششم

گذراندن دوره تحلیل محتوایا نرم افزار STORYLINE و تهیه ی محتواهای الکترونیکی

گذراندن کار با تخته های هوشمند

گذراندن دوره آموزشی تحلیل کتاب علوم اول تا ششم ابتدایی استاد وطن دوست

گذراندن دوره اموزشی تحلیل کتاب فارسی چهارم تا ششم استاد هداوند

گذراندن دوره های اموزشی هوش های چندگانه

گذراندن دوره های اموزشی سواد خواندن استاد نقی زاده

گذراندن دوره بازی و یادگیری با آقای دکتر نغمه گو

گذراندن دوره تربیت جنسی با خانم دکتر نصیر

گذارندن دوره داوری مسابقات علوم ازمایشگاهی

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم الهام فغان زاده عمران

 

سمت : معلم تخصصي ریاضی پايه  ششم

داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد 

 سابقه تدريس در مدارس و آموزشگاه هاي مختلف تهران

سابقه تدریس در پایه سوم دبستان نیکا

داراي مدرك ICDL 1,2

داراي مدرك رايانه كار حسابداري

گذراندن كلاس هاي مهارت هاي آموزگاري

گذراندن دوره هاي ضمن خدمت پايه دوم ابتدايي

گذراندن دوره توليد محتواي آموزشي

گذراندن دوره آموزشي دست ورزي پايه سوم

گذراندن دوره آموزشي كتاب هاي جديد التأليف پايه پنجم

شركت در همايش هاي علمي آشنايي با مباني نظري و محتواي كتاب هاي جديد التأليف علوم پايه پنجم

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن كلاس تخصصي فلسفه كودك

گذراندن دوره تخصصي اختلالات يادگيري، دكتر تبريزي

گذراندن دوره تخصصي اختلالات رفتاري، دكتر تبريزي

گذراندن دوره توليد محتواي الكترونيكي(storyline)

گذراندن دوره تخصصی درس پژوهی، دکتر بختیاری

گذراندن دوره تخصصی ارزشیابی توصیفی، دکتر قره داغی

گذراندن دوره تخصصي آموزش همراه با بازی و یادگیری، دكتر نغمه پور

گذراندن دوره تخصصي تربیت جنسی کودکان، دكتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم تینا بايه

سمت : معلم تخصصي تربيت بدني

داراي مدرك تحصيلي كارشناسي تربيت بدني

داراي سابقه كار به عنوان مربي تربيت بدني در مناطق مختلف تهران

داراي كارت درجه 2 ژيمناستيك

داراي كارت درجه 3 هندبال

همكاري با سازمان ورزش و شهرداري منطقه 4 و 7 و لواسانات (مربي ژيمناستيك)

همكاري با دانشگاه تهران به عنوان كمك مربي ژيمناستيك

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی
 

خانم نرگس رحيمي زاده

 

سمت : معلم زبان انگليسي و مسئول آموزش پايه پيش دبستان تا سوم

داراي مدرك تحصيلي کارشناسی

گذراندن و اتمام دوره هاي IELTS و TTC در موسسه زبان فرزانگان

گذراندن و اتمام دوره هاي CAE  در موسسه سفير

گذراندن دوره هاي TTC كودكان

گذراندن كلاس هاي مهارت هاي آموزگاري

گذراندن دوره توليد محتواي آموزشي

تدريس زبان انگليسي در مدارس ابتدايي

گذراندن دوره هاي CAE و ITELT در مؤسسه پارس ايسل

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن كلاس تخصصي فلسفه كودك

گذراندن دوره توليد محتواي الكترونيكي(storyline)

گذراندن دوره تخصصی YLTTC دوره تخصی آموزش زبان کودکان و نوجوانان ) زیر نظر دکتر مهرداد مولودی

گذراندن دوره تخصصی آموزش phonics

گذراندن دوره تخصصي آموزش همراه با بازی و یادگیری، دكتر نغمه گو

گذراندن دوره تخصصي تربیت جنسی کودکان، دكتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم معصومه خدری

سمت : معلم زبان انگليسي و مسئول آموزش پايه چهارم تا ششم دبستان نیکا

داراي مدرك تحصيلي کارشناسی ادبیات انگلیسی

گذراندن  دوره هاي  BRIDGE وCAE  در موسسه پارس ایسل

گذراندن دوره هاي  تخصصی TTC كودكان در موسسه مهرداد

گذراندن كلاس هاي مهارت هاي آموزگاري

تدريس زبان انگليسي در آموزشگاه های معتبر

گذراندن دوره هاي   ITELT در مؤسسه پارس ايسل

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن كلاس تخصصي فلسفه كودك

گذراندن دوره توليد محتواي الكترونيكي(storyline)

گذراندن دوره تخصصی YLTTC (دوره تخصی آموزش زبان کودکان و نوجوانان ) زیر نظر دکتر مهرداد مولودی
گذراندن دوره تخصصی آموزش phonics
گذراندن دوره هایM.E.G.A teaching method
گذراندن دوره تخصصی آموزش writing انتشارات جنگل
گذراندن دوره TTCانتشارات جنگل
گذراندن دوره رفتار با کودک دکتر تبریزی
گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

خانم یاسمین داوودی

 

سمت: معلم زبان انگليسي

داراي مدرك تحصيلي کارشناسی 

گذراندن دورهT.T.C

گذراندن دورهCAE

گذراندن دوره FCE

سابقه تدريس در موسسه های زبان تهران

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن دوره توليد محتواي الكترونيكي(storyline)

گذراندن دوره تخصصی YLTTCدوره تخصی آموزش زبان کودکان و نوجوانان زیر نظر دکتر مهرداد مولودی

گذراندن دوره تخصصی آموزش phonics

گذراندن دوره تخصصي آموزش همراه با بازی و یادگیری، دكتر نغمه گو

گذراندن دوره تخصصي تربیت جنسی کودکان، دكتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم لیلا غلامی

 

سمت: معلم زبان انگليسي

داراي مدرك تحصيلي کارشناسی

گذراندن دوره T.T.C

گذراندن دوره CAE

گذراندن دوره CPE

گذراندن دوره FCE

سابقه تدريس در موسسه های زبان تهران

گذراندن دوره هاي كار با تخته هاي هوشمند

گذراندن دوره تربیت جنسی کودکان

گذراندن کارگاه عزت نفس

گذراندن دوره تخصصي آموزش همراه با بازی و یادگیری، دكتر نغمه گو

گذراندن دوره تخصصي تربیت جنسی کودکان، دكتر نصیر

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم الهام سادات میری ابیانه

 

سمت : معلم زبان انگلیسی

داراي مدرك تحصيلي کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی - تجارت الکترونیک 

دارای مدرک کارشناسی مهندسی کامپیوتر - نرم افزار 

دارای مدرک بین المللی آیلتس 
دارای مدرک بین المللی تافل 

 گذراندن دو دوره کلاسهای  مهارت آموزگاری تدريس زبان انگليسي TTC  آموزشگاه زبان دیدار 

گذراندن دوره آموزش زبان انگلیسی به کودکان TTC در آموزشگاه زبان انگلیسی دیدار و اسما 

شرکت در کارگاه های آموزشی IELTS آموزشگاه آفرینش

سابقه 10 سال تدریس در سطوح مختلف
سابقه 2 سال سوپروایزری زبان انگلیسی

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم فائزه عباسیان

 

سمت : معلم زبان انگلیسی

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ژنتیک

گذراندن  دوره زبان عمومی تا سطح C1 در موسسه سفیر

گذراندن دوره تدریس حرفه ای TESOL در دانشگاه شهید بهشتی

 

 آموزش نحوه تدریس در کلاس های آنلاین

شرکت در وبینار “ Advanced corner phonetics “ موسسه سفیر

شرکت در وبینار “how to teach pronunciation creatively “ EFLIS

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی

 

خانم شقایق درویش

 

سمت : معلم زبان انگلیسی

دارای مدرک تحصیلی کارشناسی مدیریت برنامه

گذراندن دوره CAE موسسه سفیر

گذراندن دوره  TTC کودک و نوجوان در موسسه ایرانمهر

تدریس زبان انگلیسی در آموزشگاههای معتبر

گذراندن دوره آموزشی LCDL  در دانشگاه شهید بهشتی

گذراندن دوره تخصصی سخنوری آقای رئیسی